Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Better than bare

Nunc tincidunt eros ut mauris ullamcorper, vitae semper ligula convallis. Morbi tincidunt congue venenatis. Fusce at vestibulum nisl, et congue nisi. Vestibulum sollicitudin tellus id arcu vulputate.

Więcej…
Agregaty hydrauliczne
Maszyny do krakingu
Wiertnice pozioma
Previous Next Play Pause

MIKROTUNELING

Mikrotuneling - to najnowocześniejsza metoda bezwykopowej budowy rurociągów. Metoda ta wychodzi na przeciw utrudnieniom, jakie towarzyszą budowie uzbrojenia sposobem tradycyjnym (rozkopane ulice, objazdy, obniżenie poziomu wód gruntowych, wycinka drzew). Wykorzystanie mikrotunelingu, to znaczące ograniczenie ingerowania w zagospodarowanie terenu oraz zmniejszenie do minimum oddziaływania na środowisko. Należy zwrócić również uwagę, że w Niemczech tym mianem określa się większość metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych dla średnic nieprzełazowych, to jest do 900 mm. Obecnie rozszerza się to pojęcie na wszystkie średnice dla metod, które nie wymagają obecności człowieka w rurociągu w trakcie jego wykonywania. Natomiast w literaturze angielskiej oraz amerykańskiej określają mikrotunelowanie jako wysoce zautomatyzowaną i skomputeryzowaną metodę bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych, technologię jednoetapowego  przecisku  hydraulicznego. Metoda ta polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych, przy czym cały  proces jest prawie całkowicie zautomatyzowany. Jest to technologia jednoetapowego wykonywania ruro-ciągów. Sterowanie przeciskiem odbywa się poprzez specjalną głowicę przegubową, której położenie zmieniane jest za pomocą hydraulicznych siłowników sterujących.

 

Laserowy pomiar wykonania mikrotunelingu

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo dużą dokładność wykonania rurociągu. Wiązka promieni lasera umieszczonego w tylnej części wykopu początkowego odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarczę celowniczą, stąd przesyłane są do stanowiska sterowniczego niezbędne informacje o położeniu osi  głowicy wiercącej, gdzie są przetwarzane i protokołowane. Sterowanie całym procesem przecisku odbywa się przy pomocy komputera. W metodzie tej możliwe jest wbudowywanie rurociągów, których trasa przebiega po łuku.Urobek wydobywany jest z czoła przodka, poprzez tarczę wiertniczą i transportowany systemem płuczkowym, pneumatycznym lub przenośnikiem ślimakowym umieszczonym w rurach stalowych prowadzonych osobno w układanym rurociągu.

 

System EPB (Eanth Pressure Balance)

Urządzenia do wykonywania przecisków tą metodą, dla większych średnic, mogą być wyposażone w system EPB (Eanth Pressure Balance). System tenwyrównuje, przy pomocy sprężonego powietrza, parcie gruntów strefie jego urabiania i zapobiega zapadaniu się gruntu przed głowicą wiercącą. Długości wykonywanych jednorazowo, rurociągów wynoszą do 80 m dla urządzeń z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym i 150 m dla systemów płuczkowych. W sprzyjających warunkach gruntowych możliwe jest wykonanie odcinków dłuższych (dla urządzeń z transportem przenośnikiem ślimakowym do 150 m, a dla urządzeń z systemem płuczkowym nawet powyżej 500 m). Zakreswykonywanych średnic to: dla systemów płuczkowych od 250 do 3600 mm i dla systemów z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym od 250 do 1000 mm.

 

Zalety metodymikrotunelingu:

  • precyzja wykonania kolektora dzięki laserowemu sterowaniu głowicą maszyny
  • zminimalizowanie ilości robót ziemnych
  • możliwość realizacji robót nawet przy wysokim poziomie wodygruntowej
  • zmniejszenie do zera ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu i środowisko naturalne
  • brak utrudnień w ruchu ulicznym
  • możliwość realizacji robót niezależnie od warunków atmosferycznych
  • skrócenie czasu wykonywania robót